https://www.faust-finanz.de/kontakt
https://www.faust-finanz.de/kontakt

Niyet Ve Yalandan Fayda Sağlamak Sizin İşiniz

Niyet Ve Yalandan Fayda Sağlamak Sizin İşiniz

“NİYET” VE “YALANDAN FAYDA SAĞLAMAK SİZİN İŞİNİZ
Eski AKP milletvekilinden ve Akşam Gazetesi yazarı Hüseyin Besli’nin nefret söylemi ile : "Alevi ve Kürt çocuklar çifte kavrulmuş yalancı “ dedi
Sevgili basın mensupları, değerli canlar;
Özellikle son dönemlerde toplumun önde giden ve toplum mühendisi rolünü üstlenmiş, bu anlamda kendi din anlayışına ve ideolojisine göre toplum modeli açıklayan entelektüel, sosyal bilimciler hatta siyasiler çoğalmıştır buda Alevi toplumu üzerinde yürütülen asimilasyon yönelik olayların ve olguların düğümlendiği noktayı göstermeye yetiyor
Alevi toplumunu azınlık gibi görüp haklarını inkâr etme üzerine ; her gün kin, öfke ve nefret kusan bu tip şahıslar gündem oluşturarak Alevileri politik ve siyasi araç olarak kullanmaktadırlar
Bu şahısların açıklamalarına baktığımızda tarihte gerici- merkeziyetçi yönetim anlayışının katletmek istediği Aleviler için verdiği fermanların kokusu var
“Allah Şeyh Haydar’ın ve kafir müritlerinin belasını versin” DİYEN II BEYAZIT tutsak edilen tüm Alevilerin katledilmesini emretti ve bu sözle binlerce Alevi katledildi
Ve O’nun oğlu Yavuz; Alevi kanına doymak istedi 40 bin Alevi’yi öldürdü ve defterleri dürülen Kızılbaşların hepsi kılıçtan geçirilecek ifadesiyle Şeyhülislam Ebussuud Efendinin fermanına konu oldu
Sonra II Mahmut "sapkınlık" ve "ahlaki bozukluk" adı altında binlerce Alevi Bektaşi’yi kuyulara diri diri gömdü
Yüzyıllarca saygısızlığa, iftiraya ve katliamlara maruz kalan Aleviler
Dersim, Maraş, Çorum, Sivas Gazi ve yakın zamanda Gezide hep bu bahanelerle katledildiler
Oysa Alevilikte ne Emevi sapkınlığı ne Vahhabî bağnazlığı ne Hırsızlık ne Talan nede Riyakarlık vardı bu bir kindi, bu kin Şah Hüseyin’e düşmanlık edenlerin kiniydi bitmedi bitmiyor….
Bakınız Hüseyin Besli ne diyor; “Alevi ve Kürt Çocukları çifte kavrulmuş yalancıdır” diyor
Bu sözler aslında Hüseyin Besli ve onun zihniyetinin Alevilere Kuşkulu, şüpheci aşırı ağır travmatik faşizan duygularının sonucudur
Sayın Besli;
Alevi çocukları yalancı değil; onların inançları yasaklayan, üstünü örten zihniyet ve sizin gibilerinin ideolojisi, fetihçi zihniyeti size yalanları söyletiyor.
Sizler kendi pis niyetiniz üzerine Alevi çocuklarına hep iftira attınız, kapılarını işaretlediniz, katlettiniz, okullarda, işyerlerinde ve sokakta hep ötekileştirdiniz, sizler; toplumun diğer kesimini kindar yaparak onları insanlık dışı kanılara yönlendirdiniz komşuyu komşuya düşman ettiniz
Yalan söyleme davranışları ve kandırma konusuna gelince; size ve sizin Zihniyetinize birkaç sözümüz var
- AHİM cemevleri ile ilgili kararın uygulanması
- Alevilerin vergileriyle Diyanetinizin sosyal ve ekonomik yönden koruma altında olması
- Alevi vatandaşların köylerine camii yapmanız ve imam atamanız
- Alevilerin inanç merkezlerine Dergâh ve türbelerine el koymanız
- Okullarda Alevi çocuklarını namaz kıldırmanız
- Alevilerin İbadethanelerine cümbüş evi demeniz
- Devleti İslamlaştırarak, Sünni mezhebe dayalı bir rejim inşası adına Alevileri düşman saymanız
- Sokakta, mahallelerde Sünni vatandaşları kışkırtarak sosyal ilişkileri yönlendirmeniz, çatışma yaratmanız ve bu çatışmada güç kazanmak adına sosyal, hukuksal, siyasal ayrımcılık yapmanız sizin gibi yalakalar için bir zorunluluk olup yalanın da talanında ta kendisi
“Siz ve sizin gibiler hastalıklı çünkü ; sizler, yalan söylemeyi iftira atmayı gerçeği söylemekten daha makul görecek kadar acımasısınız vicdansızsınız
Alevilerin kimliğini inkâr etmediğini sizler çok iyi biliyorsunuz, çünkü sizin zihniyetinize biat etmiyorlar buda size dert oluyor ve her sabah ağzınızdan salyalarla onlara saldırıyorsunuz
Unutmayın ki; biz Aleviler korktuğumuz için kimliğimizi gizlemiyoruz sizler korkak olduğunuz için her türlü kin, öfke ve nefretle üzerimize geliyorsunuz
Evet sizler korkaksınız !
Siz Şah Hüseyin’in bu yol için başını verdiğini
Hallacı Mansur’un dilinin kesilerek idam edildiğini
Pir Sultanın Asıldığını
Nesimin yüzüldüğünü
Seyit Rızanın; size ayıptır zülümdür dediğini çok iyi biliyorsunuz
Sizin ve sizin gibilerin gücü ancak sadık olduğunuz gerici zihniyetin varlığı kadardır, onlar gitti zaman sizde onlarla birlikte bu güzel ülkede gideceksiniz tarih sadece sizi ayıplayarak yazacaktır
Ama bizler bu topraklarda ayrımsız, kardeşçe el ele birlikte üreterek, birlikte bölüşerek aynı sofrada oturmaya devam edeceğiz ve eşit vatandaşlık- yurttaşlık hakkımızı alana kadar da mücadele edeceğiz.

ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU
ALEVİ DERNEKLERİ FEDERASYONU
ALEVİ VAKIFLAR FEDERASYONU
HACIBEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI
PİRSULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEKLERİ
ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ


2021-11-16 19:03:16