https://www.faust-finanz.de/kontakt
https://www.faust-finanz.de/kontakt

PROF. DR. HAYRETTİN KARAMAN KİMİN KAHRAMANI ?

PROF. DR. HAYRETTİN KARAMAN KİMİN KAHRAMANI ?

PROF. DR. HAYRETTİN KARAMAN KİMİN KAHRAMANI ?

İktidarın verdiği destekle;
Yeni Şafak Gazetesi’nde köşe yazarlığı,
M.Ü. İlahiyat Fakültesinde İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı, Fakülte Kurulu üyeliği,
Aydınlar Ocağı üyeliği,
MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu üyeliği,
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) meclis üyeliği ünvanlarını elde etmiş olan Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN, web sitesi üzerinden “Alevi inançlı biriyle Sünni inançlı birisinin evlenmesi caiz değildir.” şeklinde “fetva" olarak nitelenen ve içeriğinde nefret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamaya yönelik bir yazı yayınlamıştır.

“Alevilik babadan oğula geçen bir soy, bir kan bağı değildir. İnsan bugün Alevi, yarın dönüp
Sünni veya tersi olabilir. Bu gencin ailesi Alevi olmakla beraber gencin kendisi İslam’a Sünniler gibi inanıyorsa, “Amentü”yü bizler gibi kabul ediyorsa o makbul bir Müslüman’dır. Kişi eğer bilerek Aleviliğini koruyorsa, Alevilere ait olup İslam ile bağdaşması mümkün olmayan inançları ve uygulamaları muhafaza ediyorsa, o genç ile Sünni bir kız evlenemez.
Durumunuzu buna göre inceler kararı siz verirsiniz." demiştir.

Sünni toplumunun Alevilere karşı kin, nefret ve öfke beslemesini isteyen, buna karşı Alevi toplumunu da aşağılayarak tahrik eden; yani her iki kesimi de provoke eden Prof. Dr. Hayrettin Karaman, fiilen suç işlemiş, şiddet çağrısında bulunmuştur. Unutmayalım ki geçmişte Alevi toplumunun yaşadığı tüm katliamların temelinde Alevilere duyulan kin, öfke ve nefret söylemi vardır.

"Yolsuzluk da ayıp, günah ve suç olduğu halde tarifi ve hükmü bakımından hırsızlık değildir.” diyerek Siyasi iktidarın yolsuzluklarını olağan gören, Alevilere kin, öfke ve nefret besleyerek ideolojik kaygılarını İslam dinine bulaştıran Karaman, bugün Garip Dede Dergâhı Vakfı ( GADEV ) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Celal Fırat tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyet edildi.

Prof. Dr. Hayrettin Karaman, adalet önünde hesap verecektir. Bizler toplum tarafından kabul gören kişiliklerin, siyasi iktidarların ideolojilerine hizmet ederek bu topraklarda yaşayan halkları birbirine düşman etmesini durduracağız ve bu kurguları acımasızca genişletip emperyalizme hizmet etmelerine karşı çıkacağız.

Garip Dede Dergahı Vakfı Yönetim Kurulu

Celal Fırat


2021-11-11 02:17:07